Myfyrdod

Myfyrdod

Mae’r funud hon fel pob munud arall o’n bywydau, mae’n amser sanctaidd. 
Mae hwn fel pob lle ar wyneb y ddaear: mae’n lle sanctaidd. 
Mae’r lle hwn yn un i holi cwestiynau sy’n ddwysach na’r atebion. 

Fel y mae gweithiwr yn casglu ei offer
Fel y mae nofelwraig yn casglu ei delweddau
Fel y mae cerddor yn casglu ei chôr
Ac ysgolhaig yn casglu ei ddadleuon
Fel y mae bardd yn casglu ei englynion
A’r bregethwraig yn casglu ei meddyliau
Felly y mae Duw yn casglu ei bobl i wasanaethu.
Casglwyd ni yma, mewn lle cyffredin ond lle sy’n sanctaidd i ni
I gwrdd.  I fod mewn cwrdd.  I fod yn gwrdd. 
Casglwyd ni yma,

Dewch ynghyd.