Adolygiad Taith Oes

Journey of a Lifetime yw teitl dyddiaduron John Morgans sydd newydd eu cyhoeddi. Cyfrol hardd Saesneg o 650 o dudalennau – detholiad o ddyddiadur dros 50 mlynedd gan ŵr arbennig iawn a ddaeth (gyda Norah ei briod ) â’r eglwys fyd-eang, unedig, liwgar i gymuned Penrhys yn y Rhondda. Tra roedd capeli’r Rhondda’n cau roedd Penrhys yn gweld Duw ar waith yn eu plith. Gweinidog ordeiniedig gyda’r Eglwys Unedig Ddiwygiedig (URC) yw John, ond sydd hefyd yn Gatholig-Anglican-Uniongred-Crynwr ac Anghydffurfiwr. Nid yw John yn rhugl ei Gymraeg ond y mae yn Gymro brwd. Dyma ddetholiad bychan iawn o’r dyddiaduron.

Chwefror 3, 1988

Nid yw rhai ymgeiswyr yn addas i’r Weinidogaeth : y ceidwadwr haerllug a ddywedodd wrth ei gynulleidfa nad oeddynt yn gymuned Gristnogol; y myfyrwyr na fyddai’n fodlon i’w deulu fyw ar stad cyngor gan y byddai hynny’n cyfyngu ar eu cyfleoedd; y myfyriwr a fyddai’n gwrthod bedyddio babanod ond a fyddai yn fodlon aros o fewn yr eglwys nes i’r eglwys (URC) ddod i gytuno ag ef.

Mawrth 2,1988
Cynnyrch yr Ysgrythurau yn iaith heddiw yw Anghydffurfiaeth ac yn greadigaeth cymuned sy’n cynnig parch a chyfeillgarwch. Dyna rhai o’r rhesymau dros ymdrechu gyda’n cenedl.

Medi 28, 1993
Fel ymgeisydd am y weinidogaeth yr oedd fy nhaith brawf yn mynd a fi i Ebeneser (dymchwelwyd), Tabernacl, Ferndale ( dymchwelwyd), Trerhondda (fandaleiddiwyd) a Ramah (dymchwelwyd ). Nid adeiladau yn unig, ond pobl! Fel cymdeithas yr ydym yn medi oherwydd na fu hau’r foeseg Gristnogol ers 40ain mlynedd. Ond y mae digon o bethau eraill wedi eu hau.

Medi 26,2000
Daeth Duw i ganol fy mhrofiad ym Madagascar. Cefais yr hyn nad oeddwn wedi gofyn amdano – Na, Na, Na – cefais , ond nid yn annisgwyl, gan y tlotaf o dlodion byd. Cefais gan blant y tomennydd sbwriel yn Antananarivo…….y perl amhrisiadwy, y maes sy’n werth fy holl eiddo.

Rhagfyr 22,1987
Yr wyf wedi gweld yr haul yn machlud ar y dydd hiraf, ac yn codi ar y dydd byrraf…..yr oedd yn fath o farwolaeth-geni o olau a bywyd; math o farw ac atgyfodiad. O ffenestr y llofft gwelais yr haul yn codi tu ôl i hanner dwsin o goed uwchben Wattstown; gwelais, yn fy nychymyg , ei olau yn goleuo Mair a’i phlentyn, tra yn y cefn yr oedd y ffenestr wedi troi yn aur a’r holl stad ar dân. Magnificat yn awr! Yn y gaeaf noethlwm, yr oedd buddugoliaeth y golau.

I brynu copi o Journey of a Lifetime(Cyhoeddwyr : John a Norah Morgans. Pris £10.00 ) fe allwch gysylltu â’r cyhoeddwyr. 01686 414800 neu jonomo@btinternet.com.