Amdanom Ni

AMDANOM NI

cristnogaeth21logoculSefydlwyd Cristnogaeth 21 gan griw bychan o weinidogion a lleygwyr sy’n awyddus i weld dehongli hanfodion Cristnogaeth radical ar gyfer yr oes bresennol. Credwn fod y Gymru Gymraeg wedi dioddef yn ystod y blynyddoedd diweddar o ddiffyg trafodaeth eang ar natur Cristnogaeth yn ein dyddiau ni.

Rydym yn byw mewn cyfnod o newidiadau syfrdanol sy’n hawlio trafodaeth o’r ffydd Gristnogol mewn ffordd sy’n cydnabod y newidiadau hynny.

  • Credwn fod lle i drafod y ffydd heb ddisgwyl unffurfiaeth.
  • Ymdrech yw Cristnogaeth 21 i gynnal fforwm i roi llais i ystod eang o safbwyntiau diwinyddol Cristnogol er mwyn miniogi a chyfoethogi meddylfryd Cristnogol Gymraeg.
  • Ein bwriad yw cyflwyno’n gyson erthyglau amrywiol ar destunau y tybiwn ni eu bod yn greiddiol i ddilynwyr yr Iesu yn yr 21ain ganrif.

Gwahoddwn unrhyw un i ymateb i’r wefan yn gwrtais ac yn onest.

SUT I YMATEB?

Fe welwch fotwm yn cyfeirio at y Bwrdd Clebran. Dyma’r fforwm, neu’r man i gyfnewid negeseuon. Gall unrhyw un ddarllen y negeseuon, ond rhaid cofrestru cyn cyfrannu i drafodaeth. Negeseuon byr, bachog sydd orau, ac mae’n beth cwrtais i gydnabod pob neges sy’n cyfeirio at eich cyfraniad chi.

 

Aelodau Pwyllgor Cristnogaeth 21:

Llywydd Anrhydeddus: Vivian Jones
 Cadeirydd: Tecwyn Ifan
 Is-gadeirydd: Enid Morgan
 Ysgrifennydd: Pryderi Llwyd Jones (dros dro)
 Trysorydd: Gareth Ff. Roberts
Trefnydd Facebook: Geraint Rees
 Golygydd Cynnwys y Wefan: Iestyn Hughes
 Aelodau Eraill: John Gwilym Jones, D. Eirian Rees, Marian Beech-Hughes, Dyfrig Rees,
Anna Jane Evans,  Emlyn Davies, Gareth Ioan, Cen Llwyd.
Golygydd Agora: Enid Morgan a'r Bwrdd Golygyddol