Bwrdd Clebran

I weld y Bwrdd Clebran, Cliciwch yma >> Clic  

Y BWRDD CLEBRAN

Er ein bod wedi gweld newidiadau yn niwyg y wefan, bydd y Bwrdd Clebran yn dal yn bodoli dan y drefn newydd. Y bwriad gwreiddiol oedd dileu’r Bwrdd yn llwyr oherwydd i ni gael cyfnod hesb o ddiffyg ymateb, ond daeth ymateb taer iawn yn gofyn i ni ail-ystyried. Mae’n braf iawn cael ufuddhau i’r ceisiadau lu a pharhau i neilltuo’r gornel hon i gynnal trafodaeth. 

Mae dwy ran sylfaenol i’r Bwrdd Clebran, sef Y Fforwm, a neilltuir ar gyfer ymateb i’r e-fwletin, a’r adran Materion Cyfoes a fwriadwyd ar gyfer unrhyw bwnc o ddewis y cyfrannwr. Rhaid cofrestru cyn cael gadael neges ar y Bwrdd Clebran. Ar wahân i’r 250 o bobl sy’n derbyn yr   e-fwletin drwy e-bost, bydd nifer o bobl eraill yn dewis darllen yr e-fwletin ar y wefan, sy’n golygu bod ambell i neges yn medru denu dros fil o ymwelwyr. (Rydym yn sôn am “ymwelwyr” yn hytrach na “darllenwyr” am y gall fod mai’r un rhai yn dychwelyd at y neges yw ambell un.)

Ers sefydlu’r Bwrdd Clebran, mae dros 3,000 wedi ymweld â’r dudalen sy’n rhestru’r canllawiau.

I weld y Bwrdd Clebran, Cliciwch yma >> Clic