Archifau Categori: Newyddion

Ethol Archesgob Cymru

Ethol Archesgob Cymru

Dewiswyd John Davies, a wasanaethodd fel Esgob Abertawe ac Aberhonddu am y naw mlynedd ddiwethaf, fel 13eg Archesgob Cymru.

Mae’n olynu’r Dr Barry Morgan a ymddeolodd ym mis Ionawr ar ôl 14 mlynedd fel arweinydd yr Eglwys yng Nghymru. Mae ei etholiad hefyd yn un hanesyddol gan mai hwn yw’r tro cyntaf i Esgob Abertawe ac Aberhonddu gael ei ethol yn Archesgob Cymru.

 

Rhagor o wybodaeth ar wefan yr Eglwys yng Nghymru

Newid trefn cynhadledd ‘Argyfwng Hunaniaeth a Chred’

SYLWER!

Newid trefn cynhadledd ‘Argyfwng Hunaniaeth a Chred’

Mae trefniadau’r diwrnod cyntaf y gynhadledd isod wei newid.

‘Argyfwng Hunaniaeth a Chred?’
15-16 Medi 2017
Ystafell y Cyngor, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

Dydd Gwener 14.00 – 17.00 
Huw L Williams a Garmon Iago – ‘Yr argyfwng gwacter ystyr 2016’
Cynog Dafis a Gareth Wyn Jones – ‘Dyneiddiaeth Cristnogol’

Dydd Sadwrn 10.00 – 13.00
Yr Athro Steve Edwards – ‘Gwirionedd a’r ôl-ffeithiol’
Yr Athro Howard Williams – ‘Athroniaeth T H Parry Williams’
Rhianwen Daniel – ‘Iaith ac Hunaniaeth’

Esgob Tyddewi a Gay Pride

Esgob Tyddewi, Joanna Penberthy

Esgob Tyddewi, Joanna Penberthy oedd un o’r rhai a arweinodd orymdaith Gay Pride drwy strydoedd Caerdydd ar y dydd Sadwrn olaf o Awst. Hi hefyd oedd yr Esgob cyntaf i weinyddu’r Cymun Sanctaidd yn yr ŵyl liwgar hon a gŵyl sydd wedi tyfu dros y blynyddoedd. Fe weinyddwyd y cymun yn #pabellffydd sydd wedi bod yn rhan o’r ŵyl o’r dechrau. Y mae #pabellffydd yn gydweithrediad rhwng grwp o’r enw The Gathering (LGBT), Church for Everone a CATAC ( sef, Changing attitude/trawsnewid agwedd Cymru) . Roedd yr esgob yn arwain trafodaeth ar rywioldeb hefyd. Roedd nifer o bynciau eraill, fel ffoaduriaid, yn destun trafod yn y babell , yn ogystal â’r addoli.

Diolch i Emlyn

Nawr bod Iestyn yn dechrau setlo i mewn i’r gwaith o gynnal y wefan, mae’n briodol, ac yn fraint cael diolch i Emlyn Davies am ei wasanaeth fel Golygydd y Wefan. Emlyn sydd wedi golygu’r wefan ers i Cristnogaeth 21 ddechrau dros ddeng mlynedd yn ôl. Bu yn gwbwl allweddol yn ein gwaith ac er na fyddai ef yn barod i gydnabod hynny y mae Pwyllgor C21 yn gwybod mai ef, yn fwy na neb arall, sydd wedi ein cynnal, ein symud ymlaen a’n hysbrydoli. Y mae wedi rhoi o’i amser, ei ddoniau a’i argyhoeddiad Cristnogol yn hael, yn llawen ac yn ddi-flino. Y newyddion da yw y bydd Emlyn yn parhau yn un o’r tim bychan sydd yn credu bod angen a bod gwerth i wefan fel C21 a’r hyn sydd wedi datblygu ohoni.

Golygydd y Wefan

Golygydd y Wefan

Mae’r pwyllgor canolog yn falch o gael cyhoeddi mai golygydd newydd y wefan yw Iestyn Hughes o Aberystwyth. Mae Iestyn  yn ffotograffydd medrus gyda chefndir yn y byd digidol, ac rydym yn dymuno’n dda iddo wrth y gwaith. 

Cynhadledd – ‘Argyfwng Hunaniaeth a Chred?’

Cynhadledd Adran Athronyddol Urdd y Graddedigion Prifysgol Cymru

‘Argyfwng Hunaniaeth a Chred?’
15-16 Medi 2017
Ystafell y Cyngor, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

Dydd Gwener 13.00 – 17.00 
Huw L Williams – ‘Yr argyfwng gwacter ystyr 2016’
Aled Jones Williams – ‘Ysbrydolrwydd’
Cynog Dafis – ‘Dyneiddiaeth Cristnogol’

Dydd Sadwrn 10.00 – 13.00
Yr Athro Steve Edwards – ‘Gwirionedd a’r ôl-ffeithiol’
Yr Athro Howard Williams – ‘Athroniaeth T H Parry Williams’
Rhianwen Daniel – ‘Iaith ac Hunaniaeth’

Cyfle i fyfyrio ar heriau’r oes a gofyn ai argyfwng o’r newydd sy’n ein hwynebu ni heddiw?