Gweddi i’r Grawys

Gweddi i’r Grawys

Mae Iesu yn ein gwahodd i fyw mewn llawenydd ac yn ein gwahodd i gwrdd a gwledda gyda’r gorthrymedig a’r tlawd

Cyd-gerddwn ei ffordd mewn llawenydd

Mae Iesu yn ein gwahodd i fyw bywyd cyffrous, gan hepgor ein hawydd am ddiogelwch.
Mae’n ein herio i wrando ar leisiau’r rhai sydd â dim i’w golli

Cyd-gerddwn ei ffordd mewn llawenydd

Mae Iesu yn ein cyfeirio at ffordd hunanaberth, ffordd sy’n tanseilio byd sy’n dwlu ar statws a grym
Mae e’n ein galw i ddilyn ffordd y groes, lle mae pris i’w dalu am fyw daioni a chariad diamod

Cyd-gerddwn ei ffordd  mewn llawenydd

Wrth ofalu, gadewch i ni fod yn ddiflino,
Wrth amddiffyn y gwan, byddwn yn gadarn,
Wrth warchod ein gilydd a gofalu’n ddi-ildio, byddwn yn dyner.
Canys fel y carodd Duw y byd,  carwn ninnau hefyd.