Newyddion

Newyddion

 • Cynhadledd Gamblo Eithafol yng Nghaerdydd

  Ar yr 20fed o Fehefin, bydd cynhelir 4ydd cynhadledd genedlaethol ar gamblo eithafol yn y Pierhead ym Mae Caerdydd rhwng 9.30yb a 4.00yp. Bydd lluniaeth ysgafn ar gael yn ystod y dydd a bydd arbenigwyr o bob rhan o’r byd yn rhannu’r ymchwil diweddaraf am un o broblemau cymdeithasol mwyaf Cymru – gamblo eithafol, sydd wedi’i nodi yn broblem Iechyd Cyhoeddus erbyn hyn gan y Prif Swyddog Meddygol, Dr Frank Atherton.
  Mae’r gynhadledd hon am ddim.

   

  Lawrlwythwch y poster maint llawn yma

   

  Mehefin 10, 2018
 • Dyddiad i’r dyddiadur!

  Cynhadledd Flynyddol C21

  ‘Gwneud Synnwyr o’r Ysgrythur’

  yng nghwmni’r Gwir Barchedig Jeffrey John, Deon St Albans

  dydd Sadwrn 30 Mehefin yng Nghapel Salem, Treganna, Caerdydd

   

  Lawrlwythwch y poster yma

  Mehefin 8, 2018
 • Darlith Flynyddol Ystafell Fyw Caerdydd

  Darlith Flynyddol Ystafell Fyw Caerdydd

  Cynhelir 10ed Darlith Flynyddol Stafell Fyw Caerdydd ar 19 Mehefin yn yr Hen Lyfrgell, Yr Ais, Caerdydd, rhwng 7 a 9 y.h.

  Traddodir y ddarlith ar y testun ‘Diogelu’r genhedlaeth nesaf rhag niwed’ gan yr Athro Samantha Thomas. Prifysgol Deakin, Melbourne, Awstralia.

  Croeso mawr i bawb.

  Gellir cofrestru ar livingroom-cardiff.com neu drwy eu ffonio ar 029 2049 3895

  Mehefin 10, 2018
 • Ysgrifennydd Cyffredinol Newydd

  Llongyfarchiadau i’r Parchedig Dyfrig Rees ar gael ei ethol yn Ysgrifennydd Cyffredinol newydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg.

  Ysgrifennydd Cyffredinol newydd

  Mai 27, 2018