Newyddion

Newyddion

 • Cynhadledd Dechrau o’r Newydd

  CRISTNOGAETH 21
  Y COLEG CENEDLAETHOL CYMRAEG
  URDD GRADDEDIGION PRIFYSGOL CYMRU

  Cynhadledd Dechrau o’r Newydd

  Mawrth 29-30 2019

  Festri Capel Seion a Chanolfan Merched y Wawr Aberystwyth

   Beth yw ystyr bod yn Gristion yng Nghymru’r 21fed ganrif? Sut mae cysoni credo crefyddol â byd-olwg gwyddonol? Ai yn nhermau myth y mae deall crefydd, a’r stori Gristnogol yn benodol? Beth o’n treftadaeth a’n defodau cyfarwydd y mae’n bwysig ei gadw ac i ba raddau mae rhaid dechrau o’r newydd?

  Dyma rai o’r cwestiynau a ysgogodd gynnull y Gynhadledd hon

   Rhaglen Ddrafft

  Nos Wener (yn festri Capel Seion, Stryd y Popty)

  6.30 Bregus, sef cyflwyniad/perfformiad am fenywod yn y capel yng ngofal Rhannon Williams a Lowri Davies

  Sadwrn (yng nghanolfan Merched y Wawr)

  Cadeirydd; y Canon Enid Morgan, cadeirydd Cristnogaeth 21

  9.30 Cofrestru a Choffi
  10.00 Cynog Dafis: Croeso a chyflwyniad: Pam ÿn ni yma?
  10.15 Arwel Jones: Achos i faddau, achos i feddwl: pererindod bersonol
  11.00 Seibiant
  11.15 Catrin Williams: Agweddau ar ‘Ffydd’ a ‘Chredu’
  12.00 Gareth Wyn Jones: Mytholeg Feiblaidd ac Esblygiad ein Hymddygiad

  12.45 Cinio

  1.15 Huw Williams: Dechrau newydd i ddyneiddwyr: troi nôl at grefydd?
  2.00 Cynog Dafis: Crynhoi’r trafodaethau
  2.30 Bord Gron
  3.15 Beth Nesaf (os rhywbeth)?

  Tâl cofrestru £15 i’w dalu ar y dydd. I gofrestru cysyllter â Cynog Dafis: cdafis@me.com neu 07977093110

  Chwefror 19, 2019
 • Dechrau o’r Newydd

  CRISTNOGAETH 21
  Y COLEG CENEDLAETHOL CYMRAEG
  URDD GRADDEDIGION PRIFYSGOL CYMRU

  Cynhadledd Dechrau o’r Newydd

  Mawrth 29-30 2019

  Festri Capel Seion a Chanolfan Merched y Wawr Aberystwyth

   Beth yw ystyr bod yn Gristion yng Nghymru’r 21fed ganrif? Sut mae cysoni credo crefyddol â byd-olwg gwyddonol? Ai yn nhermau myth y mae deall crefydd, a’r stori Gristnogol yn benodol? Beth o’n treftadaeth a’n defodau cyfarwydd y mae’n bwysig ei gadw ac i ba raddau mae rhaid dechrau o’r newydd?

  Dyma rai o’r cwestiynau a ysgogodd gynnull y Gynhadledd hon

   Rhaglen Ddrafft

  Nos Wener (yn festri Capel Seion, Stryd y Popty)

  6.30 Bregus, sef cyflwyniad/perfformiad am fenywod yn y capel yng ngofal Rhannon Williams a Lowri Davies

  Sadwrn (yng nghanolfan Merched y Wawr)

  Cadeirydd; y Canon Enid Morgan, cadeirydd Cristnogaeth 21

  9.30 Cofrestru a Choffi
  10.00 Cynog Dafis: Croeso a chyflwyniad: Pam ÿn ni yma?
  10.15 Arwel Jones: Achos i faddau, achos i feddwl: pererindod bersonol
  11.00 Seibiant
  11.15 Catrin Williams: Agweddau ar ‘Ffydd’ a ‘Chredu’
  12.00 Gareth Wyn Jones: Mytholeg Feiblaidd ac Esblygiad ein Hymddygiad

  12.45 Cinio

  1.15 Huw Williams: Dechrau newydd i ddyneiddwyr: troi nôl at grefydd?
  2.00 Cynog Dafis: Crynhoi’r trafodaethau
  2.30 Bord Gron
  3.15 Beth Nesaf (os rhywbeth)?

  Tâl cofrestru £15 i’w dalu ar y dydd. I gofrestru cysyllter â Cynog Dafis: cdafis@me.com neu 07977093110

  Ionawr 12, 2019
 • Llanw 19

  Wythnos Llanw 2019, 22-25 Ebrill.

  Dinbych y Pysgod

  Manylion llawn ar wefan Llanw

  Ionawr 21, 2019
 • Taith capeli Lleuwen Steffan

  Taith ‘Gwn glân, beibl budr’ yn y capeli, Lleuwen Steffan.

   

  14 Chwefror: Capel Goffa Williams Pantycelyn, Llanymddyfri, gyda Eddie Ladd

  16 Chwefror: Capel Salem, Canton, gyda Carol Hardy

  17 Chwefror: Capel y Morfa, Aberystwyth, gyda Hywel Griffiths

  18 Chwefror: Capel y Groes, Penygroes, gyda Karen Owen

  Manylion

  Ionawr 10, 2019