Newyddion

Newyddion

 • Gweddi oddi wrth Cynnal

  Y Weddi ar ffurf pdf (maint mawr ac eglur y gellir ei arbed a’i argraffu)

  Mawrth 18, 2019
 • Llanw 19

  Wythnos Llanw 2019, 22-25 Ebrill.

  Dinbych y Pysgod

  Manylion llawn ar wefan Llanw

  Ionawr 21, 2019
 • Cynhadledd Dechrau o’r Newydd

  CRISTNOGAETH 21
  Y COLEG CYMRAEG CENEDLAETHOL
  URDD GRADDEDIGION PRIFYSGOL CYMRU

  Cynhadledd Dechrau o’r Newydd

  29–30 Mawrth 2019

  Festri Capel Seion a Chanolfan Merched y Wawr, Aberystwyth

  A’r capeli a’r eglwysi ar drai, a llawer yn wynebu difancoll, mae angen ailystyried cyfraniad Cristnogaeth i’n cymdeithas mewn ffordd sylfaenol. Dyna farn y rhai sydd wedi trefnu cynhadledd arbennig, Cynhadledd Dechrau o’r Newydd, i’w chynnal yn Aberystwyth 29–30 Mawrth. Mae’r gynhadledd yn cael ei noddi gan Cristnogaeth 21, Urdd Graddedigion Prifysgol Cymru a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

  Rhai o’r cwestiynau sydd wedi ysgogi’r gynhadledd yw:

  • Beth yw ystyr bod yn Gristion yng Nghymru’r 21fed ganrif?
  • Sut mae cysoni credo grefyddol â byd-olwg gwyddonol?
  • Ai fel myth y dylid dehongli stori Cristnogaeth?
  • Pa elfennau o’n traddodiad crefyddol y dylid eu cadw?

  Rhaglen

  Nos Wener (yn festri Capel Seion, Stryd y Popty)

  7.00 Bregus, sef cyflwyniad/perfformiad am fenywod yn y capel yng ngofal Rhiannon Williams a Lowri Davies

  Sadwrn (yng nghanolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail, SY23 1JH)

  Cadeirydd: y Canon Enid Morgan, cadeirydd Cristnogaeth 21

  9.30 Cofrestru a Choffi
  10.00 Cynog Dafis: Croeso a chyflwyniad: Pam ŷn ni yma?
  10.15 Arwel Jones: Achos i faddau, achos i feddwl: pererindod bersonol
  11.00 Seibiant
  11.15 Catrin Williams: Agweddau ar ‘Ffydd’ a ‘Chredu’
  12.00 Gareth Wyn Jones: Mytholeg Feiblaidd ac Esblygiad ein Hymddygiad

  12.45 Cinio

  1.15 Huw Williams: Dechrau newydd i ddyneiddwyr: troi ’nôl at grefydd?
  2.00 Cynog Dafis: Crynhoi’r trafodaethau
  2.30 Bord Gron
  3.15 Beth Nesaf (os rhywbeth)?

  Tâl cofrestru: £15 i’w dalu ar y dydd. I gofrestru cysyllter â Cynog Dafis: cdafis@me.com neu 07977093110

  Nodyn am y cyfranwyr
  Arwel Jones, blaenor yng Nghapel y Morfa (EBC)
  Catrin Williams, arbenigydd ar y Testament Newydd
  Gareth Wyn Jones, gwyddonydd
  Huw Williams, athronydd a dyneiddydd
  Cynog Dafis, un o drefnwyr y gynhadledd

  Chwefror 19, 2019
 • Dechrau o’r Newydd

  CRISTNOGAETH 21
  Y COLEG CENEDLAETHOL CYMRAEG
  URDD GRADDEDIGION PRIFYSGOL CYMRU

  Cynhadledd Dechrau o’r Newydd

  Mawrth 29-30 2019

  Festri Capel Seion a Chanolfan Merched y Wawr Aberystwyth

   Beth yw ystyr bod yn Gristion yng Nghymru’r 21fed ganrif? Sut mae cysoni credo crefyddol â byd-olwg gwyddonol? Ai yn nhermau myth y mae deall crefydd, a’r stori Gristnogol yn benodol? Beth o’n treftadaeth a’n defodau cyfarwydd y mae’n bwysig ei gadw ac i ba raddau mae rhaid dechrau o’r newydd?

  Dyma rai o’r cwestiynau a ysgogodd gynnull y Gynhadledd hon

   Rhaglen Ddrafft

  Nos Wener (yn festri Capel Seion, Stryd y Popty)

  6.30 Bregus, sef cyflwyniad/perfformiad am fenywod yn y capel yng ngofal Rhannon Williams a Lowri Davies

  Sadwrn (yng nghanolfan Merched y Wawr)

  Cadeirydd; y Canon Enid Morgan, cadeirydd Cristnogaeth 21

  9.30 Cofrestru a Choffi
  10.00 Cynog Dafis: Croeso a chyflwyniad: Pam ÿn ni yma?
  10.15 Arwel Jones: Achos i faddau, achos i feddwl: pererindod bersonol
  11.00 Seibiant
  11.15 Catrin Williams: Agweddau ar ‘Ffydd’ a ‘Chredu’
  12.00 Gareth Wyn Jones: Mytholeg Feiblaidd ac Esblygiad ein Hymddygiad

  12.45 Cinio

  1.15 Huw Williams: Dechrau newydd i ddyneiddwyr: troi nôl at grefydd?
  2.00 Cynog Dafis: Crynhoi’r trafodaethau
  2.30 Bord Gron
  3.15 Beth Nesaf (os rhywbeth)?

  Tâl cofrestru £15 i’w dalu ar y dydd. I gofrestru cysyllter â Cynog Dafis: cdafis@me.com neu 07977093110

  Ionawr 12, 2019