Newyddion

Newyddion

 • Encil 2018

  Encil Blynyddol C21
  Sadwrn Medi 22ain 10.00 – 3.30

  Eglwys Clynnog Fawr yn Arfon.

  Duw’r Creawdwr
  yng nghwmni
  Dr Hefin Jones, Y Tad Deiniol,
  Parch  Mererid Mair, Lloyd Jones a Gwawr Maelor

  Cost £25.00 (i gynnwys cinio)

  I gofrestu cysylltwch â Catrin Evans
  cyn Medi 12ed.
  catrin.evans@phonecoop.coop

  01248  680858

   

   

  Awst 20, 2018
 • Encil Blynyddol C21

   

   

  Encil Blynyddol C21
  Sadwrn Medi 22ain 10.00 – 3.30

  Eglwys Clynnog Fawr yn Arfon.

  Duw’r Creawdwr
  yng nghwmni
  Dr Hefin Jones, Y Tad Deiniol,
  Parch  Mererid Mair, Lloyd Jones a Gwawr Maelor.

  Cost £25.00 (i gynnwys cinio)

  I gofrestu cysylltwch â Catrin Evans
  cyn Medi 12ed.
  catrin.evans@phonecoop.coop

  01248  680858

  Gorffennaf 22, 2018
 • Heddwch yn y Ddinas

  Gwahoddiad i lansiad llyfryn am ‘Heddwch yn y Ddinas’ – Eisteddfod Genedlaethol, Caerdydd, 7 Awst, Cymdeithasau 3 (h.y. yn yadeilad y Senedd), 2.45 y prynhawn.

  yna i ddilyn

  Taith Heddwch y Ddinas – taith bws gyda Jon Gower o gwmpas rhai lleoliadau yn ymwneud â heddwch, yn cychwyn am 3.30 o du allan i’r Senedd. 

  Amae angen cofrestru am y daith fws – does ond lle i 24.  Trefnwch le ynteu yn y Babell Heddwch (rhif 415-416), neu ffonio 07800 558 996

  Awst 4, 2018
 • Cynhadledd 2018 – dydd Sadwrn

  Cynhadledd Flynyddol C21

  ‘Gwneud Synnwyr o’r Ysgrythur’

  yng nghwmni’r Tra Pharchedig Jeffrey John, Deon St Albans

  bore dydd Sadwrn 30 Mehefin yng Nghapel Salem, Treganna, Caerdydd

   

  Mehefin 28, 2018