Pwy yw James Alison?

Pwy yw James Alison?

Ganed James Alison yn 1959 i deulu Efengylaidd yn Lloegr. Troes at Eglwys Rufain ym 1977 ac ymunodd ag Urdd Sant Dominic, urdd y pregethwyr, yn 22 oed. Bu’n astudio yn Ne America a’r Unol Daleithiau, ac er 1995 bu’n rhydd o ymrwymiadau academaidd ac eglwysig gan fod yn ddarlithydd rhydd ei hynt. Fe’i hyfforddwyd yn ddiwinydd cyfundrefnol a cheir ei gyfraniad mwyaf sylweddol dan y teitl gogleisiol: The Joy of Being Wrong: Original Sin through Easter Eyes.

James Alison

Arbenigodd ar ddefnyddio anthrolopeg Rene Girard mewn diwinyddiaeth Gristnogol, a lluniodd yr hyn a elwir yn ‘ddamcaniaeth fimetig’. Cyfieithwyd ei raglen i gyflwyno’r ffydd i oedolion, Jesus, the Forgiving Victim, i’r Gymraeg gan Enid Morgan dan y teitl, Y Dioddefus sy’n Maddau, a’i chyhoeddi gan Cyhoeddiadau’r Gair fis Tachwedd diwethaf. (Mae rhagor o wybodaeth am James Alison i’w chael ar y We YMA neu ar Wikipedia YMA.)

Ar hyn o bryd mae wedi ymgartrefu yn Madrid ac yn gweithio fel pregethwr, darlithydd ac arweinydd encilion. Mae’n annerch cynulleidfaoedd amrywiol iawn – academaidd, is-raddedig a graddedig – ac yn cynnal seminarau i athrawon prifysgol, cyrsiau addysg i offeiriaid a gweinidogion, gan roi sylw arbennig i grwpiau LGBT. Fe fydd yn arwain encil yng nghanolfan Beuno Sant yn Nhremeirchion ym mis Tachwedd eleni.

Dyma gyfle i glywed meddyliwr praff a siaradwr apelgar yng nghysur braf Llyfrgell Gladstone, Penarlâg.

I weld rhaglen y dydd, cliciwch YMA

 

email-icon-100-flat-vol-2-iconset-graphicloads-18 YMATEB: Os hoffech chi ymateb i’r erthygl hon, cliciwch YMA i adael sylw.