Digwyddiadau

 Encil Undydd yn Aberdaron                                Diwrnod Tawel

Dydd Sadwrn Medi 30ain

Eglwys Sant Hywyn, Aberdaron

10.30 – 3.30

Môr goleuni, tir tywyll

ar ddydd Cofio Waldo

yng nghwmni 

Tecwyn Ifan
Gwyneth Glyn
Malan Wilkinson
Pryderi Llwyd Jones

Cost  £20 ( yn cynnwys coffi a chinio bwffe )

Rhaid cofrestru cyn Medi 15ed.

y cyntaf i’r felin… felly cofrestrwch ar unwaith.

Catrin Evans 01248 680858 / catrin.evans@phonecoop.coop

Y gost fydd £20 yn cynnwys coffi a chinio

 

Dydd Mercher, 1 Tachwedd 2017
10.30–4.30

Llyfrgell Gladstone, Penarlâg

DIWRNOD GYDA DR JAMES ALISON


Rhaglen y Dydd:

10.30 am: Croeso, coffi a chofrestru
11 am: Sesiwn 1
What does it mean to be taught by Jesus
in the midst of a world in meltdown?

Cylchoedd Trafod

12.30 pm: Cinio

1.30 pm: Sesiwn 2
The sceptical mind and Church tradition
– a personal approach

Cylchoedd Trafod

3 pm: Sesiwn Holi’r Darlithydd

3.30 pm: Defosiwn

4.15 pm: Te ac Ymadael

Pris: £45.00 am y darlithiau, coffi, cinio a the

Nifer cyfyngedig, felly gyrrwch air a siec o £20 i gadw lle at
Enid Morgan, Rhiwlas, Allt y Clogwyn, Aberystwyth SY23 2DN
01970 624648  enid.morgan@gmail.com

 

 

Y Gynhadledd Flynyddol i’w chynnal yn Efail Isaf, Pontypridd:

Pwyswch ar y ddolen isod i weld y rhaglen lawn:

 Rhaglen Cynhadledd 2017 Efail Isaf

 Ymweliad James Alison ym mis Tachwedd:

email-icon-100-flat-vol-2-iconset-graphicloads-18YMATEB
Os hoffech chi ymateb i’r erthygl hon, 
cliciwch YMA i adael sylw.

 

Cynhadledd 2016:

Y Gynhadledd Flynyddol

Dydd Sadwrn, Medi 24ain
Canolfan Morlan, Aberystwyth
10:00 a.m. – 3.30 p.m.

Thema: Eisiau Tyfu – Ofn Newid

Ysgogwyr:
Judith Morris
Bethan Wyn Jones
Owain Llŷr Evans

Cadeirydd y Sesiwn Grynhoi:
John Roberts (BBC)

Pris Mynediad: £20 yn cynnwys lluniaeth amser cinio. Gofynnir i bawb sy’n dod gofrestru ymlaen llaw gan ddefnyddio’r ffurflen sydd ar y wefan  Manylion Cofrestru Cynhadledd 2016 Aberystwyth