YR ESGOB SPONG YNG NGHAERDYDD

YR ESGOB SPONG YNG  NGHAERDYDD

Cofiwch y bydd yr Esgob John Shelby Spong yn dod atom i Gaerdydd ddydd Sul, Hydref 23ain eleni, a hynny ar wahoddiad arbennig gan Cristnogaeth 21. Cynhelir y cyfarfod yng nghapel Salem, Treganna yn ystod y prynhawn. Rhagor o fanylion i ddod.