E-fwletin Ebrill 24ain, 2016

David Bowie, Alan Rickman, Syr George Martin, Ronnie Corbert, Howard Marks, Victoria Wood a’r diweddaraf, Prince. Gellir yn wir dweud nad yw chwarter cyntaf 2016 wedi bod yn flwyddyn dda; cynifer o farwolaethau ‘enwog’. Dyma bobl sydd, yn ôl pob tystiolaeth a glywir ac a welir ar y cyfryngau, wedi cyfrannu cymaint, yn eu gwahanol ffyrdd, i’n bywydau ac i’n cymdeithas. Yn ôl un o erthyglau newyddion y BBC, “Prince: No-one in the universe will ever compare” … ac yn ôl Les Moir, un o gyfarwddwyr Kingsway Music sy’n gyfrifol am gyhoeddi llawer iawn o’n geiriau a’n cerddoriaeth addoliad cyfredol: “He stepped between the genres, it wasn’t just a soul or a funk sound. He moved between rock music and pop music and soul music. He gave us true life.” … wir? Prince yn rhoi ‘gwir fywyd’ i ni?

Teg nodi bod Prince yn unigryw mewn cymaint o ffyrdd – yn ei allu, yn ei bersonoliaeth ac yn ei nodweddion. Cyfaddefaf – ‘rwy’n dipyn o ffan ‘Purple Rain’ fy hun. Ond onid oes rhaid ymateb i honiad y BBC trwy o leiaf gofyn a oedd Prince wir ‘mor unigryw’ a hynny fel nad oes neb, ac na fydd neb, yn y bydysawd byth i’w cymharu ag ef? Scersli bilîf!

At hyn ‘rwy’n dod – adeg marwolaeth David Bowie, Howard Marks, ac yn y dyddiau diwethaf Victoria Wood a Prince, mae nifer o’m ffrindiau – canol oed ac ifanc, Cymry a Saeson, mynychwyr capel ac eglwys – wedi bod (bron) yn ‘wylofain’ am y golled enbyd, o dristwch y marwolaethau, o’r agendor mawr sydd bellach yn eu bywydau. Buont yn trydar am y golled, yn blogio ar Facebook … rhaid, meddent, sicrhau na fydd yr atgofion am ddylanwad y bobl hyn yn diflannu. Rhaid cadw fflam ei dylanwad ynghyn … ‘fel y cadwer i’r oesoedd a ddêl’.

Dyma’r union gydnabod sydd hefyd yn gysurus barod i fod yn gwbl dawel am eu Harglwydd; parod iawn ydynt i eistedd nôl a gadael i’r dystiolaeth ohono Ef ddiflannu. Pam? Nid wn yr ateb ond gofynnaf eto, pam? Onid oedd Ef yn gwbl unigryw? Onid Ef yw’r gwir fywyd? Onid amdano Ef dylem fod yn ysgrifennu: “Prince: No-one in the universe will ever compare”.