Yr Esgob John Spong yng Nghaerdydd
ar wahoddiad Cristnogaeth 21
Nos Lun, Hydref 24ain am 7:00p.m.
Capel Salem, Treganna
Bydd yn sgwrsio am y themâu yn ei lyfrau diweddar megis
Biblical Literalism – A Gentile HeresyBishop_John_Shelby_Spong_portrait_2006Mynediad: £10 y pen
Gellir archebu sedd drwy:
Anfon siec at:
Trysorydd C21, 44 Vaughan Avenue, Llandaf, Caerdydd CF5 2HS
Anfon arian dros y we at Fanc y Co-op:
Rhif Didoli:  08-90-03  

Rhif Cyfrif: 68205339
(Enw’r Cyfrif: Cristnogaeth 21)
Am ragor o wybodaeth:
E-Bost: cristnogaeth21@gmail.com
Gwefan:  www.cristnogaeth21.cymru

Gwefan yr Esgob Spong:  http//www.johnshelby