ADDOLI – PAM A SUT?

Dechrau Tachwedd 2il

 CRISTNOGAETH 21 

Cylch Morlan Aberystwyth

–  Tymor Hydref 2016     

Chwech nos Fercher: Tach 2 – Rhag 7ed 

7.30pm

ADDOLI  – PAM A SUT?

Beth ydyn ni’n chwilio amdano mewn 
gwasanaeth cyhoeddus? 
Beth yw ystyr ‘cael bendith”? 
Ydyn ni’n disgwyl ei gael? 
Yng ngoleuni ein profiadau personol 
fe fyddwn dros gyfnod o 6 wythnos 
yn ystyried yr angen am drefn a phatrwm: 
am ystwythder a defod:             
dysgu a rhyfeddu; gweddi a meddwl: 
cerdd a llygad; gair a llun: 
Beibl ac emyn: rhydd a chaeth:                                
defodol ac arweiniad yr ysbryd: 
pregeth - trafod. 
Fe ystyriwn ein gwahanol  draddodiadau, 
y gwahaniaeth rhwng defosiwn personol, 
cylch gweddi bychan preifat,
addoli mewn lle cyhoeddus, 
a’r peth prin hwnnw,
y gynulleidfa fawr! 
Awn ati i arbrofi a llunio patrymau
a sgriptiau 
ar gyfer gwahanol wasanaethau 
ac, ar ddiwedd
y cwrs, eu defnyddio.

YMUNWCH Â NI I DORRI TIR NEWYDD.