Yr Ymofynnydd

Efallai y byddai gan eich darllenwyr ddiddordeb mewn noson sy’n cael ei chynnal yn enw cylchgrawn Yr Ymofynnydd yn Llanwnnen, nos Wener, 13 Medi yng Ngwesty’r Grannell Llanwnnen – Noson Caws a Gwin a Bach o Feddwl. Fe fydd panel yno’n trafod materion ysbrydol a chred – Dafydd Iwan, Mererid Hopwood a’r Parch Eric Jones – dan gadeiryddiaeth Dylan Iorwerth. Mae’n rhan o ymdrech newydd gan Undodiaid y Smotyn Du i gynyddu’r drafodaeth ar y materion pwysicaf. Wrth reswm, mae croeso i bawb o bob cefndir i ddod draw. Mae tocynnau’n £5 ac ar gael am £5 trwy e-bost – ymofynnydd@yahoo.com – neu ar y noson.