Encil Undydd… Diwrnod tawel

 

Encil Undydd…Diwrnod tawel  

Eglwys Sant Hywyn,Aberdaron.

Môr goleuni, tir tywyll

ar ddydd Cofio Waldo

Dydd Sadwrn Medi 30ain

10.00 ( am goffi )  – 3.30

yng nghwmni 

Tecwyn Ifan
Gwyneth Glyn
Malan Wilkinson
Pryderi Llwyd Jones

Cost  £20 ( yn cynnwys coffi a chinio bwffe )

Rhaid cofrestru cyn Medi 15ed.

y cyntaf i’r felin….felly cofrestrwch ar unwaith.

Catrin Evans 01248 680858 / catrin.evans@phonecoop.coop