Cynhelir Drydedd Gynhadledd Cynnal – (Cynnal yw’r gwasanaeth cwnsela i glerigwyr a gweinidogion yr efengyl a’u teuluoedd) – yn Eglwys Christ Church, 28 Lake Road North, Caerdydd CF23 5QN, ar y 24ain o Hydref rhwng 09.00 a 13.00. Bydd nifer o siaradwyr amlwg, gan gynnwys Archesgob Cymru, y Parchedicaf John Davies, Karen Owen, y Parchd Ddr R Alun Evans, Dr Iolo ap Gwynn ac eraill, yn trafod y testun ‘Beth mae’n golygu i fyw bywyd yn ei holl gyflawnder?’ Bydd adnoddau cyfieithu ar y pryd ar gael yn ogystal â lluniaeth ysgafn. Mae’r mynediad am ddim a bydd digon o lefydd parcio ar gael. 

Lawrlwythwch y poster YMA