Trychineb Dolgarrog

Cynhelir gwasanaethau yn fuan i gofio’r trychineb a fu yn Nolgarrog ym mis Tachwedd, 1925, sef 90 mlynedd yn ôl.

Bydd y gwasanaeth cyntaf ddydd Sul, Tach 1 yn Salem, Llanbedr y Cennin am 4.00p.m. gyda’r Parch Helen Wyn Jones a’r Parch Gwilym Wyn Roberts yn cymryd rhan. Bydd lluniaeth ysgafn i ddilyn.

Yna, nos Lun, Tach 2il  bydd gwasanaeth yn Eglwys Dolgarrog am 8.15. Digwyddodd y ddamwain am 9 o’r gloch yr hwyr. Darperir lluniaeth ysgafn yn Y Ganolfan yn Nolgarrog am 7p.m., cyn y gwasanaeth. Collwyd 10 oedolyn a 6 o blant yn y digwyddiad, oedd yn ergyd drom i bentref mor fychan.