Adnoddau digidol ar gyfer myfyrdod

Rhai adnoddau ar gyfer myfyrdod ac addoliad yn ystod yr argyfwg presennol

Eglwys Bresbyteraidd Cymru: rhestr o’r eglwysi sy’n darparu deunydd addoli ar-lein: https://www.ebcpcw.cymru/cy/addoli-digidol ; adnoddau digidol, ffilmiau wedi’u uwchlwytho i YouTube

Teledu Annibynwyr: sianel Undeb yr Annibynwyr Cymraeg: https://www.youtube.com/channel/UCalt1hUOIPQz3TBGDZvw09Q/videos

Undeb Bedyddwyr Cymru: Awgrymiadau ac adnoddau eglwysi: http://www.buw.org.uk/wp-content/uploads/2020/03/Adnoddau-ac-Awgrymiadau-Eglwysi-UBC-22.03.20.pdf

Cyngor yr Ysgolion Sul: cyfeiriadau defnyddio at adnoddau amrywiol a deunydd defosiynol: http://www.ysgolsul.com