Agora yn newid gêr

Agorab

Ar ôl y rhifyn hwn o AGORA byddwn yn newid gêr. Fydd dim rhifyn ym mis Gorffennaf, ond o fis Awst ymlaen gobeithiwn fedru manteisio ar ystwythder digidol gwefan Cristnogaeth21 er mwyn ychwanegu cynnwys newydd yn gyson o wythnos i wythnos. Anelwn at gael yr un amrywiaeth o ddeunydd, yn erthyglau golygyddol, holi unigolion, tynnu sylw at lyfrau perthnasol, defnydd defosiynol,  dyfyniadau diddorol, newyddion ac yn y blaen. Mawr obeithiwn y byddwch yn mwynhau’r datblygiad newydd.