Aramaes grwydrol oedd fy mam

ARAMAES GRWYDROL OEDD FY MAM

Aramaes grwydrol oedd fy mam,
Esgorodd ar gaethweision yn yr Aifft
Galwodd wedyn ar Dduw ein mamau,
Sara, Hagar, Rebeca, Rahel, Lea,
Molwch Dduw sy’n gwrando am byth.

Rhyfelwraig, barnwraig, putain oedd fy mam.
Defnyddiodd Duw hi yn achlysurol.
Rhoddodd beth oedd ganddi yn fodlon,
Raheb, Jael, Debora, Judith,
Molwch Dduw sy’n derbyn am byth.

Gwyryf o Galilea oedd fy mam.
Esgorodd ar ein Bywyd a’n Gobaith.
Trywanwyd ei henaid hithau gan gleddyf hefyd.
Mair, bendigedig ymhlith gwragedd, mam Duw,
Molwch Dduw, sy’n caru, am byth.

Tyst i Atgyfodiad Crist oedd fy mam.
Adroddodd beth ddwedodd yr angylion,
Chwedl ddi-sail ym marn yr apostolion,
Mair, Mair Magdalen, Joanna, a gwragedd gyda nhw,
Molwch Duw sy’n byw, am byth.

Gwraig Gristnogol ffyddlon oedd fy mam.
Cyfryngwraig, merthyr, santes.
Gadewch i ninnau ym mhob cenhedlaeth –
Jwlian, Perpetua, Clare, Hilda, Ann,

  • foli Duw a’n gwnaeth ni,
  • Duw a’n hachubodd ni
  • Duw sy’n cynnal ni oll, byth bythoedd.

Mother Thunder Mission, UDA
cyf. Rwth Tomos

(Cyhoeddwyd yn Y Tyst)