Erthyglau

Erthyglau

 • Rhwng Dau Olau – Tecwyn Ifan

  Cynhadledd C21 2014 Rhwng Dau Olau gan Tecwyn Ifan   Mae yna ymdeimlad cyffredinol ymhlith llawer o bobl bellach – oddi mewn ac oddi allan i’r eglwys a chylchoedd Cristnogol, ein bod ni’n dod i ddiwedd cyfnod arbennig yn hanes y ffydd, cyfnod sy’n cael ei alw yn Saesneg yn ‘Christendom’, term sy’n cael ...
  Rhagor Ebrill 13, 2016
 • Aberth

  ABERTH Mae aberthu yn elfen hanfodol o fywyd.  Mae angen i bob un ohonom fod yn barod i aberthu rhai pethau os ydym am lwyddo gydag unrhyw dasg heriol mewn bywyd. ‘Roedd aberth yn elfen sylfaenol a chanolog mewn Iddewiaeth fel mewn crefyddau eraill yn y Dwyrain Canol tua mil o flynyddoedd ...
  Rhagor Gorffennaf 21, 2014
 • KAREN ARMSTRONG

  Karen Armstrong Clywsoch yr enw mae’n siŵr. Fe’i crybwyllwyd unwaith neu ddwy o’r pulpud, ac amryw o weithiau yn y Cwrdd Eglwysig ar nos Iau. Nid yw’n cyfri’i hunan yn ddiwinydd; ni chafodd unrhyw hyfforddiant ffurfiol mewn diwinyddiaeth, ond fe’i cyfrifir hi yn un o’r sylwebyddion mwyaf blaenllaw yn y byd ...
  Rhagor Hydref 12, 2014
 • Gwyddoniaeth a Chrefydd

  Traddodwyd y ddarlith “Gwyddoniaeth a Chrefydd” yn Aberystwyth yn ddiweddar, ac awgrymodd un a oedd yno y dylid ei chynnwys ar ein gwefan ni.  Rydym yn ddiolchgar i’r awdur,  John Gwilym Jones, am gytuno. A. Hunanhyder y ddwy ochr   Rwy’n cofio nhad yn sôn am fachgen mewn ffarm gyfagos wedi ei gadw ...
  Rhagor Mai 28, 2014