O’r Traethodydd

Y TraethodyddFe gyhoeddwyd casgliad o erthyglau pwysig a gwerthfawr yn Y Traethodydd rhwng 2008 a 2010, wedi eu hysgogi yn y lle cyntaf gan erthygl o eiddo Gareth Wyn Jones dan y teitl “Tswnamis Bach a Mawr”.

Gellir gweld Y Traethodydd o wefan y Llyfrgell Genedlaethol YMA

Yr awduron oedd Gareth Wyn Jones, Stephen Nantlais Williams, Walford Gealy a Meirion Lloyd Davies.

Credwn fod y cyfraniadau hyn yr un mor werthfawr heddiw, yn enwedig felly yn sgil cyhoeddi cyfrol Cynog Dafis ac Aled Jones Williams, a chawsom ganiatâd parod gan olygyddion Y Traethodydd i’w hail gyhoeddi yma. Cliciwch ar y teitl i ddarllen yr erthygl.

‘Tswnamis bach a mawr’  gan Gareth Wyn Jones

‘Tonnau Deallusol’ gan Stephen Nantlais Williams

‘Y Dyrchafol heb y Dyrchafael’ gan Gareth Wyn Jones

‘Tonnau a Tswnamis eto’ gan Stephen Nantlais Williams

‘Gareth a Stephen fy nghyfeillion annwyl’ gan Walford Gealy

‘Cytundeb Anisgwyl’ gan Stephen Nantlais Williams a Gareth Wyn Jones

‘Ydi Duw yn Hollalluog?’ gan Meirion Lloyd Davies