Brian McLaren yng Nghaerdydd

Brian McLaren yng Nghaerdydd

Cyfeirir yn aml at Brian McLaren fel un o arweinwyr Cristnogol mwyaf dylanwadol y Gorllewin. Bydd yn ymweld â Chaerdydd ar Hydref 10fed eleni, pan fydd yn annerch yn yr Eglwys Ddiwygiedig  i sôn am ei lyfr newydd:

‘‘The Great Spiritual Migration: Re-imagining a Faith that will Save Us’McLaren. 2 JPG

Cewch fanylion llawn y daith YMA 

neu ar wefan PCN www.pcnbritain.org.uk/news

Mae’r tocynnau ar gael nawr.