Canllaw i Weddïo

Canllaw i Weddïo

candle-896784_960_720

TYDI

Tydi – tangnefedd pob tawelwch

Tydi – y man i guddio rhag niwed

Tydi – y goleuni sy’n llewyrchu yn y tywyllwch

Tydi – gwreichionen dragwyddol y galon

Tydi – y drws sy’n llydan agored

Tydi – y gwestai sy’n aros o’n mewn

Tydi – y dieithryn wrth y drws

Tydi – yr un sy’n galw’r tlawd

Tydi – fy nghariad, cadw fi rhag cam,

Tydi – y goleuni, y gwirionedd, y ffordd.

 

YNGHUDD

Fel y cuddia’r glaw y sêr,

Fel y cuddia niwl yr hydref y bryniau

Fel y cuddia’r cymylau lesni’r wybren,

Felly y mae digwyddiadau tywyll fy oes

yn cuddio dy wyneb disglair oddi wrthyf;

ond os caf ddal dy law yn y tywyllwch, digon yw.

Gwn, er i mi faglu wrth gerdded

nad wyt Ti ddim yn syrthio.

 

GWELEDIGAETH

Caniatâ i ni weledigaeth o’th deyrnas,

Faddeuant a bywyd newydd,

A deffroad dy Ysbryd,

Fel y cawn rannu dy weledigaeth,

Cyhoeddi dy gariad

a newid y byd

yn enw Crist,

Amen.