Chwilio am Help

Rydym yn chwilio am rywun i gynorthwyo gyda’r gwaith o gynnal y wefan, sef golygu’r cynnwys, gofalu am y diwyg, trefnu a dosbarthu’r e-fwletin, dylunio a chyhoeddi Agora a goruchwylio’r Bwrdd Clebran.

Os medrwch helpu, dewch i gysylltiad drwy glicio ar y ddolen isod. Mae hyfforddiant ar gael.

email-icon-100-flat-vol-2-iconset-graphicloads-18

Os hoffech chi helpu gyda’r gwaith, cliciwch YMA