CNOI CIL

Cnoi Cil

“Gwn fod Credo Nicea yn dweud bod Iesu ‘wedi esgyn i’r nefoedd ac yn eistedd ar ddeheulaw’r Tad’. Ond, fel aelodau cynnar yr eglwys, nid dealltwriaeth lythrennol sydd gen i o’r ysgrythurau. Ac fel nad ydw i ddim yn deall y Beibl yn llythrennol, felly dydw i ddim yn cymryd bod Credo Nicea i’w deall fel dehongliad llythrennol. Fel pob credo, mae credoau Nicea, Credo’r Apostolion a Chredo Athanasius (a Chredo Westminster a’r Gyffes Ffydd o ran hynny) yn snapshots o’r ddiwinyddiaeth oedd yn dderbyniol ar gyfnod arbennig mewn hanes.”

– Pastor Dawn

Gweddi’r Arglwydd

Gweddi'r Arglwydd

Duw yw popeth sy’n dda. Duw wnaeth bopeth a wnaed ac mae Duw yn caru pob rhan ohono. Os wyt yn caru pawb oherwydd cariad Duw, fe fyddi di’n caru popeth sydd, am dy fod yn caru’r creawdwr. Canys y mae Duw ym mhob person, a phob person yn Nuw. Os wyt yn caru yn y ffordd yma, fe fyddi di’n caru popeth.

Julian o Norwich (1342–1416)

 

BENDITH

Cariad yw Duw ac mae Cariad yn drech na ffiniau.
Does dim ffiniau i Atgyfodiad, felly byddwch byw ynddo nawr.
Rhowch eich hyder nawr yn yr hyn sydd y tu hwnt i eiriau,
Bydd Duw yr un fydd Duw.
IHWH yr ‘Ydwyf’ Mawr,
Crist sy’n gariad Duw
A’r Ysbryd Glân sy’n anadlu’r bywyd dwyfol
Ym mhawb a thrwy bawb sy’n credu mewn cariad.
Amen
X