CODA 2021

Nos Iau 10 Mehefin am 8yh bydd cymuned CODA yn ymgynnull ar-lein ac yn ailedrych ar ein hethos: 

“YSBRYDOLI FFYDD A GWEITHREDU” – cyfle gwych i rannu gyda’n gilydd, ysbrydoli ein gilydd ac i gael ein hannog!

Mae YMGYSYLLTU A GWEITHGAREDDyn allweddol i ddwyn newid. Ymunwch â ni i drafod gyda’n gilydd sut mae ymgysylltu ac actifiaeth yn edrych yn ymarferol.

Mae CREADIGRWYDD A’R CELFYDDYDAU yn rhan sylweddol o CODA. Rydym wrth ein bodd yn dathlu llawenydd creadigrwydd ond rydym hefyd yn gwerthfawrogi sut y gall creadigrwydd ysbrydoli, herio ac ysgogi.

UNO’R DOTIAU – rydym yn well gyda’n gilydd. Mae rhwydwaith CODA yn sylfaen i’r hyn ydym ni a beth rydym yn ei wneud.

Mae Coda Cymru yn ei hanfod yn ‘fan cyswllt; yn uno ein celfyddydau, ffydd, creadigedd a gweithredu ac yn creu gofod ble gallwn ysgogi ein gilydd’. Fel y gobeithiwn eich bod yn gwybod erbyn hyn, bwriadwn gyfarfod bob yn ail flwyddyn mewn cynulliad ar ffurf gŵyl, a chreu cyfleoedd rhyngddynt ar gyfer unrhyw un a fyddai’n ystyried eu hunain yn rhan o’r rhwydwaith i ddod ynghyd gyda’r un amcanion.