Coda dy lais!

Gŵyl Coda 2020
24–26 Gorffennaf 2020
Fferm Dôl Llys, Llanidloes

Amrywiol, cynhwysol, croesawgar, hael

Cymuned ar wasgar: yn uno ein celfyddyd, ein ffydd, ein creadigrwydd a’n gweithredu ac yn creu gofod lle gallwn ysgogi ein gilydd. Dyma ŵyl sydd yn denu ac yn gallu ysbrydoli pobl, eglwysi a chymunedau tuag at ffydd a gweithred.  

Yn 2018 fe gynhaliwyd yr ŵyl gyntaf gan CODA ar gaeau maes carafannau a gwersylla Dôl Llys. Dyma’r casgliad Cymreig agosaf at egwyddorion C21 y gwyddwn i amdano. Y llynedd cafwyd penwythnos yn y Gymraeg a’r Saesneg wedi ei dargedu at bobl ffydd, neu ymlwybrwyr agored, o amgylch pabell fawr oedd yn gyrchfan i gerddoriaeth o bob math, drama a chymdeithasu.

Rownd y babell fawr roedd pebyll llai er mwyn cynnal seminarau a thrafodaethau amrywiol a diddorol. Yno fe fues yn gwrando ar Wisam Salsaa, perchennog gwesty Banksy ym Methlehem, yn siarad am brofiadau’r Palestiniaid. Am brofiad ysgubol mewn cae yng Nghymru! https://www.theguardian.com/world/2017/mar/03/banksy-opens-bethlehem-barrier-wall-hotel

Hefyd yn cymryd rhan yn y penwythnos yr oedd yr ymgyrchydd hawliau dynol Israelaidd Daphna Baram; mae’n gweithio fel stand-yp, a daeth yn syth i lawr o Gaeredin i gefnogi CODA. Daphna sy’n arwain yr ymgyrch ym Mhrydain yn erbyn adeiladu tai Israelaidd ar dir Palestinaidd. https://www.greenbelt.org.uk/artists/daphna-baram/

Yn yr un lle roedd sesiynau gan Gethin Rhys, Manon Ceridwen James, Anna Jane a Delyth Wyn Davies, athro Economeg o Brifysgol Caerdydd ar gyfiawnder ac anghyfiawnder economaidd, a llu o weithgareddau eraill – y cyfan a mwy mewn cae hamddenol ar lannau’r Hafren yn Llanidloes.

Plis cadwch y dyddiad ar gyfer haf nesaf – y penwythnos rhwng y Sioe Amaethyddol a’r Eisteddfod Genedlaethol. Ac os ydych ar gael i ganu, i siarad, i actio neu gefnogi gweithgaredd, plis cysylltwch â geraintrees@hotmail.com er mwyn i griw CODA wybod am eich parodrwydd.    

Yn dilyn gŵyl 2018 fe ddywedodd Delyth Wyn Davies, “Un o lwyddiannau Coda yw bod siaradwyr Cymraeg a siaradwyr Saesneg yn gallu dweud, ‘Mae Coda i mi. Mae Coda’n gwerthfawrogi, yn cynrychioli ac yn cynnwys fy niwylliant.’ Rhywbeth arall yw ei fod yn gynhwysol: mae Coda yn lle diogel, ac yn lle agored, i’r rhai sy’n teimlo eu bod ar gyrion cydeithas neu eglwys neu beidio.”

Byddai’n dda gweld C21 yn cefnogi penwythnos arbennig i bob oed sydd wir yn dathlu’r hyn yr ydym.