Colli Gethin

Colli Gethin

Gyda thristwch y clywsom am farwolaeth Gethin Abraham-Williams, un o gymwynaswyr mawr Cristnogaeth 21, a chyn-ysgrifennydd cyffredinol Cytûn. Roedd yn un o’n diwynyddion mwyaf craff, yn awdur pwysig ac yn gyfaill annwyl.  Rydym eisoes wedi cyhoeddi cyfeiriad ato yn adran Newyddion Agora, i’w weld YMA. Buom yn ddigon ffodus i dderbyn erthygl fer gan Gethin ychydig cyn ei farw, yn sôn am ymweliad Karen Armstrong â Chaerdydd.  Mae hi i’w gweld YMA. Fe welwch ein bod hefyd wedi ychwanegu teyrnged iddo gan Aled Edwards yn y rhifyn hwn o Agora. Mae hi i’w gweld YMA.