Credo Iona

CREDAF

Credaf yn y Duw byw,
rhiant holl deulu’r ddaear,
sy’n creu ac yn cynnal
y bydysawd mewn nerth ac mewn cariad.

Credaf yn Iesu Grist,
Duw yn gnawd ar y ddaear,
a dangosodd i ni drwy

            ei eiriau a’i waith

            ei ddioddefaint gydag eraill

            ei goncwest dros farwolaeth

sut y dylai bywyd fod
a sut un yw Duw.

Credaf fod Ysbryd Duw
gyda ni
yn awr a phob amser,
ac y cawn brofiad ohoni
mewn gweddi, mewn maddeuant,
yn y Gair, yn y Sacramentau,
yng nghymdeithas yr eglwys
ac ym mhob peth a wnawn.

Amen.