Credo gwragedd

CREDO GWRAGEDD

Credaf yn Nuw, a greodd wraig a gŵr ar ddelw Duw,
a greodd y byd ac a roddodd i’r ddau ryw ofal dros y ddaear.

Credaf yn Iesu, plentyn i Dduw, a aned o’r eneth Mair;
a wrandawodd ar wragedd ac a’u hoffai hwy,
a ddilynwyd ac a ymgeleddwyd gan disgyblion benywaidd.

Credaf yn Iesu a drafododd ddiwinyddiaeth gyda dynes gerllaw ffynnon,
ac a rannodd gyda hi, gyntaf, gyfrinach ei alwedigaeth fel Meseia,
a’i hanogodd i fynd a chyhoeddi’r newyddion da yn y ddinas.

Credaf yn Iesu a dderbyniodd ei eneinio gan ddynes yn nhŷ Seimon,
ac a geryddodd y gwahoddedigion gwrywaidd a’i sarhaodd.
Credaf yn Iesu a ddwedodd y byddai’r ddynes hon yn cael ei chofio
am y weithred brydferth hon – yn gweinidogaethu i’r Iesu.

Credaf yn Iesu a iachaodd wraig ar y Saboth
a’i gwneud yn gyflawn am mai person ydoedd.

Credaf yn Iesu a gyffelybodd Dduw i wraig a chwiliodd
am ddarn o arian colledig;
fel gwraig a ysgubai er mwyn dod o hyd i’r colledig.

Credaf yn Iesu a ystyriodd feichiogrwydd a genedigaeth fel braint, nid fel penyd –
fel tynfa – modd o drawsnewid – ailenedigaeth – gwewyr yn troi’n llawenydd.

Credaf yn Iesu a’i cyffelybodd ei hun i iâr
yn casglu ei chywion dan ei hadenydd.

Credaf yn Iesu a ymddangosodd gyntaf i Fair Magdalen
ac a ymddiriedodd iddi y neges ffrwydrol … EWCH A CHYHOEDDWCH …

Credaf yng nghyflawnder y Ceidwad,
yn yr hwn nid oes nac Iddew na Groegiad, caeth na rhydd, gwryw na benyw,
oherwydd ein bod ni i gyd yn UN mewn iachawdwriaeth.

Credaf yn yr Ysbryd Glân wrth iddi ymsymud dros ddyfroedd y creu
a thros y ddaear.

Credaf yn yr Ysbryd Glân, ysbryd – benywdod Duw,
a fu, fel iâr, wrthi’n ein creu, ac yn esgor arnom,
ac sy’n taenu ei hadenydd trosom.

Rachel C. Wahlberg, UDA