Crynwyr Pwllheli

Bydd Crynwyr Pwllheli yn cynnal taith yn crwydro Pwllheli yng nghwmni Iwan Edgar wythnos i’r Sadwrn, sef 6 Rhagfyr. Byddwn yn cychwyn ym Mhenlan Fawr am 10.30am, a threfnir cawl ar ddiwedd y daith, tua chanol dydd. Tocyn £5.00, a bydd yr arian yn mynd at Gymdeithas Digartref y Crynwyr (Quaker Homeless Action).