Cyfarfod yn Nhrefeca

Byddwn fel criw yn cyfarfod dros nos yn Nhrefeca ddechrau mis Hydref. Y bwriad yw cyrraedd brynhawn Mawrth, Hydref 1af, ac aros tan ddiwedd prynhawn Mercher, Hydref 2il. Rydym yn gobeithio treulio’r amser yn trafod dyfodol Cristnogaeth 21 – ac mae croeso i unrhyw un gynnig eitem i’w chynnwys ar yr agenda.

Y pris fydd £65 i gynnwys swper nos Fawrth, gwely a brecwast a chinio ysgafn ddydd Mercher.

Ac mae croeso cynnes i BAWB.

Os hoffech ddod, ewch i’n tudalen gartref ac anfon neges trwy bwyso Cysylltu â ni.

Hefyd, mae croeso i chi gynnig eitem i’w chynnwys ar yr agenda trwy gysylltu yn yr un modd.