Cyflwyno Dr Val Webb

Cyflwyno Dr Val Webb

Testing Tradition and Liberating Theology yw teitl cyfrol ddiweddaraf Dr Val Webb, sy’n annerch Cristnogaeth 21 ar 20 Mai yn yr Efail Isaf. Mae hi’n enw newydd i fyd yr eglwysi yng Nghymru, ond dyma lais nodweddiadol o’r Gristnogaeth agored, ymchwilgar rydyn ni’n ceisio’i meithrin yng ngwefan C21 ac yn Agora. Wrth ddisgrifio cynhadledd y bu hi’n siarad ynddi yn Awstralia, dywedodd fod mudiadau Progressive Christianity ar draws y byd yn ceisio ‘ymateb i bobl sy’n gofyn cwestiynau treiddgar am athrawiaethau’r eglwys a thraddodiad yng ngoleuni gwybodaeth gyfoes a phrofiad’.

Testing Tradition and Liberating Theology

Gwraig a aned ac a fagwyd yn Awstralia yw Val Webb, ond fe dreuliodd 30 mlynedd yn yr Unol Daleithiau. Mae ei chartre bellach ’nôl yn Awstralia. Roedd ei gradd sylfaenol mewn microbioleg a’i doethuriaeth mewn diwinyddiaeth. Yn yr 80au bu’n gweithio i’r Eglwys Unol yn Awstralia ac eleni mae hi ar daith ddarlithio ym Mhrydain. Cyhoeddodd 11 o gyfrolau ac mae’r teitlau’n unig yn ddiddorol.

Rydyn ni’n falch o fedru cyhoeddi cyfieithiad o erthygl ganddi yn yr adran nesaf (YMA) sy’n dangos ei ffordd hi o feddwl ac ymateb i faterion ffydd, ac ymateb y meddwl cyfoes i’r traddodiad a’r testunau. Dewch i wando arni yn yr Efail Isaf ar Fai 20ed.

Bydd croeso iddi hi ac i chithau.

 

CLICIWCH YMA I WELD Y RHAGLEN YN GLIRIACH

 

 

email-icon-100-flat-vol-2-iconset-graphicloads-18 YMATEB: Os hoffech chi ymateb i’r erthygl hon, cliciwch YMA i adael sylw.