Cynhadledd 2018 – dydd Sadwrn

Cynhadledd Flynyddol C21

‘Gwneud Synnwyr o’r Ysgrythur’

yng nghwmni’r Tra Pharchedig Jeffrey John, Deon St Albans

bore dydd Sadwrn 30 Mehefin yng Nghapel Salem, Treganna, Caerdydd