Cynhadledd C21 – rhag hysbysiad

Cynhelir ein Cynhadledd Flynyddol ar Orffennaf 6ed eleni, yng nghapel Salem, Caerdydd. Y cyfranwyr fydd Elin Royles, Aled Eirug a Gethin Rhys.

Bydd rhagor o fanylion yn ymddangos ar y wefan yn fuan.

Cadwch y dyddiad yn rhydd!