Dal i Ddisgwyl

dal-i-ddisgwyl


Mae fy chwiorydd yn dweud wrthyf
fod pobl yn marw o newyn
gan nad oes bwyd i’w fwyta.

Mae fy chwiorydd yn dweud wrthyf
fod pobl yn marw o ddiffyg gobaith
gan eu bod nhw’n methu gweld dihangfa.

Mae fy chwiorydd yn dweud wrthyf
fod pobl yn marw o ofn,
wedi boddi mewn tawelwch,
tawelwch marwolaeth.

Mae fy chwiorydd yn dweud wrthyf
fod pobl yn marw o dristwch
gan eu bod wedi hel trysorau lawer
ac wedi colli eu heneidiau.

Mae fy chwiorydd yn dweud wrthyf
fod pobl yn marw o ddewrder
gan eu bod wedi beiddio llefaru,
yn gweiddi yn erbyn gormes.

Iesu Grist, Mab Duw,
a alwyd yn Dywysog Tangnefedd
a (trwy gamgymeriad yr awdurdodau Rhufeinig)
Brenin yr Iddewon.
Dienyddwyd ef
yn ôl arferiad lluoedd y meddiant
a bu farw ar groes.
Nid oedd ganddo fyddin.
Nid oedd ganddo adnoddau.
Nid oedd ganddo gysylltiadau â’r pwysigion.
Ni throdd gerrig yn fara.
Ni sefydlodd y Deyrnas.
Nid oedd ganddo rym.

Mae fy nghalon yn crynu,
Oni allasai droi
y cerrig hynny yn fara?
Oni allasai neidio
o furiau’r deml?
Oni allasai ei gyhoeddi ei hun
– llywodraethwr y ddaear
a sefydlu’r deyrnas?

Pam y miliynau o ocheneidiau chwerw?
Pam yr holl ddagrau o ddicter?
Pam y chwalwyd yr holl obeithion a breuddwydion?
Pam yr anobaith noeth
yn llygaid bachgen bach
– fy machgen i –
wrth iddo geisio dianc oddi wrth y drylliau.

Rydym yn dal i aros am y wyrth.
Mae’r diafol yn parhau i’n temtio.

Pe na bai Crist wedi atgyfodi,
Pe na bai gennym yr addewid,
Pe na allasem gael y dewrder i fentro,
Petasai’n rhaid i ni fod yn ofnus,
Pe na bai nerth yr Arglwydd
Yn bresennol yn ein gwendidau ni,
Rydym yn dal i aros am y wyrth,

Petasai ...

Reinhild Traitler  cyf. Rwth Tomos
Cyhoeddwyd yn Didreisedd Cristnogol, pecyn gwaith, 
gan Gymdeithas y Cymod yng Nghymru
(addasiad Cymraeg gan Rwth Tomos, Alun Tudur a Nia Rhosier)