Darlith Cymdeithas Hanes Annibynwyr

 

Y pla ac ymateb yr eglwys

Darlith Flynyddol Cymdeithas Hanes Undeb yr Annibynwyr.

Y Parchg Ddr Alun Tudur fydd yn edrych ar achosion o heintiau dros y canrifoedd, ac ymatebion yr Eglwys i’r sefyllfa.

10 Chwefror, 2021 am 7.30 y.h.

I dderbyn dolen i’r ddarlith dros Zoom, ebostiwch:-   undeb[at]annibynwyr[dot]cymru