Darlith Flynyddol y Morlan

Nos Lun, 25 Ebrill

7.30p.m. yng Nghanolfan Morlan, Aberystwyth.

Loretta Minghella, Prif Weithredwr Cymorth Cristnogol y DU

“Is Christianity Good for the Poor?”

Croeso cynnes i bawb. Mynediad am ddim.