Datganiad Tai C21

DATGANIAD TAI CRISTNOGAETH 21 

 

Mae Cristnogaeth 21, y mudiad blaengar sydd am symud achos Cristnogaeth rhyddfrydol ymlaen yng Nghymru, yn croesawu’r cytundeb rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru. Croesawir yn arbennig y bwriad i wynebu her yr ail gartrefi a thai gwyliau a’r diffyg tai fforddiadwy sydd ar gael i bobl yn eu cynefin.  

Rydym yn awyddus i weld yr enwadau crefyddol, y Cymdeithasau Tai a Llywodraeth Leol hefyd yn chwarae eu rhan yn y mater hollbwysig hwn. Byddwn yn ymroi i gryfhau’r cyswllt rhwng y cyrff hyn a mudiadau eraill, megis Housing Justice Cymru, i weld sut y gall adeiladau a thir ein capeli a’n heglwysi gael eu defnyddio i ddarparu cartrefi, ynghyd â darparu lleoedd o addoliad addas ar gyfer ein dyddiau ni.