Defosiwn ar Ddechrau Dydd

            DEFOSIWN

          Ar Ddechrau’r Dydd

sunrise

Llun: Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Dduw’r diwrnod newydd yma,
derbyn ein diolch ar ddechrau’r dydd,
am ddaioni a chariad,
a phopeth sy’n cynnal a gwneud bywyd yn bosib.

Boed i’n llygaid weld y prydferthwch sydd o’n cwmpas.
Boed i’n meddyliau ddirnad cyfleoedd a sialensau diwrnod newydd arall.
Boed i’n calonnau ymdeimlo â’r cariad
sydd i’w roi a’i dderbyn yn ein hymwneud â’n gilydd.
Arwain ni – cymell ni, bobl Iesu,
i fod yr hyn y dylem ac y gallwn fod.
Trig ynom, a gad i ni’th weld yn ein gilydd
a phawb sy’n ceisio dy deyrnas.

Cymer fi, Iôr, fel yr wyf,
Dangos im beth ddylwn fod,
Ar fy nghalon rho dy sêl,
Trig ynof fi.

(O encil Trefeca 2013; y pennill yn seiliedig ar ‘Take, O take me as I am’ gan John Bell)