Deiseb i’r Llywodraeth

Bydd Cymdeithas y Cymod yn cyflwyno deiseb ynglyn â’r ‘Adar Angau’ (drones)
i Lywodraeth Cymru ddydd Mawrth, Hydref 9fed, am 1.00 y prynhawn. Byddai’n
wych o beth pe gallwn gael torf dda yno i gefnogi’r cais ar i’r datblygiadau
hyn gael eu hatal. A wnewch sicrhau fod hyn yn cael ei gyhoeddi yn eich
eglwysi y Sul sy’n dod os gwelwch yn dda, gan roi anogaeth i’ch aelodau ddod
i gefnogi.