Diolch i Emlyn

Nawr bod Iestyn yn dechrau setlo i mewn i’r gwaith o gynnal y wefan, mae’n briodol, ac yn fraint cael diolch i Emlyn Davies am ei wasanaeth fel Golygydd y Wefan. Emlyn sydd wedi golygu’r wefan ers i Cristnogaeth 21 ddechrau dros ddeng mlynedd yn ôl. Bu yn gwbwl allweddol yn ein gwaith ac er na fyddai ef yn barod i gydnabod hynny y mae Pwyllgor C21 yn gwybod mai ef, yn fwy na neb arall, sydd wedi ein cynnal, ein symud ymlaen a’n hysbrydoli. Y mae wedi rhoi o’i amser, ei ddoniau a’i argyhoeddiad Cristnogol yn hael, yn llawen ac yn ddi-flino. Y newyddion da yw y bydd Emlyn yn parhau yn un o’r tim bychan sydd yn credu bod angen a bod gwerth i wefan fel C21 a’r hyn sydd wedi datblygu ohoni.