Diwrnod i Ddeall Dementia

Dydd Mercher Hydref 1af 2014
(sef Diwrnod Rhyngwladol Pobl mewn Oed)
yng Nghapel Waengoleugoed, Waen, Llanelwy, LL17 0DY
(www.capelywaen.btck.co.uk)

Diwrnod ar gyfer pawb sydd eisiau gwybod mwy am Ddementia
a sut allwn fel Cymunedau Cefnogi y nifer cynyddol o bobl
sydd yn byw gyda Dementia a rhoi cefnogaeth ymarferol i’w teuluoedd.

Siaradwyr Gwadd yn cynnwys
Dr Rhys Davies – Ymgynghorydd Meddygol Ysbyty Walton Lerpwl
Miss Rhian Huws Williams – Prif Weithredwr Cyngor Gofal Cymru
Mrs Meryl Davies – Llywydd Cenedlaethol Merched y Wawr
Dr Gwawr Ifan –Prifysgol Bangor – Cerdd a Dementia
Miss Rhian Price – Celf a Dementia
Cadeirydd y Diwrnod – Parchedig John Roberts – Is Olygydd BBC Radio Cymru a chyflwynydd Bwrw Golwg
Cost y diwrnod £30 i gynnwys cinio. Am ragor o fanylion cysylltwch trwy’r wefan

www.capelywaen.btck.co.uk