Duw yn y Pethau Hysbys

Duw yn y Pethau Hysbys 

Dietrich Bonhoeffer

Mae’r gyfrol Golwg y Byd ar Ffiseg gan Weizsäcker yn fy nghadw’n brysur iawn. Mae wedi gwneud i mi sylweddoli’n glir iawn mor anghywir yw defnyddio Duw i lanw bwlch yn ein gwybodaeth.

bonhoeffer

Dietrich Bonhoeffer

Os yw ffiniau gwybodaeth yn cael eu gwthio’n bellach ac yn bellach allan, ac mae’n rhaid mai felly y mae hi, yna mae Duw yn cael ei wthio ymhellach i ffwrdd gyda nhw ac felly’n gyson yn mynd ymhellach oddi wrthym. Fe ddylem ddod o hyd i Dduw yn y pethau yr ydym yn eu gwybod, nid yn y pethau nad ydym yn eu gwybod; dymuniad Duw yw i ni sylweddoli’r presenoldeb dwyfol nid yn y problemau sydd heb eu datrys ond yn y rhai sydd wedi cael eu datrys.

Mae hynny’n wir am y berthynas rhwng Duw a gwybodaeth wyddonol, ond mae’n wir hefyd yn y problemau dynol ehangach – angau, dioddefaint ac euogrwydd.