Duw yr holl genhedloedd

Duw yr holl genhedloedd

O Dduw yr holl genhedloedd,
dy holl broffwydi gynt
fu’n herio pob sefydliad
a phob brenin ar ei hynt.
Onestrwydd sydd yn werthfawr
a’r gwir a saif rhyw ddydd,
dy heddwch a’th gyfiawnder
ynghlwm wrth gariad fydd.

O Dduw, mewn dyddiau dyrys
a chelwydd fel y gwir,
â’r grymus yn eu balchder
yn gwrthod cerydd clir.
Pan welir chwant yn rhinwedd
a chyfiawnder yn y baw,
O am i’n harweinyddion
ddewis dy ddehau law.

Boed iddynt weld doethineb
gan herio’r freuddwyd gau,
wrth arwain gwlad ymdrechgar
ar lwybrau sy’n iacháu.
Boed iddynt weledigaeth
sy’n parchu cyfraith dda,
rhoi heibio pob uchelgais
a herio’r ffug sy’n bla.

O Dduw yr holl genhedloedd,
i’r rhai sydd wrth y llyw
boed iddynt weld cyfiawnder
yn fendith dynolryw,
Y gwir a ddaw â rhyddid
a dewrder loywach nen,
a’r wlad a garwn ninnau
a wêl y da yn ben.

Carolyn Winfrey Gillette; trosiad J.O.
(Tôn: Llangloffan)

Rhoddir caniatad i ddefnyddio’r emyn yn rhad / Permission is given for free use of this hymn, gyda diolch i emynyddes.

Gellir gweld rhagor o emynau ar ei gwefan.