Dwy gerdd newydd gan Aled Jones Williams

Dwy gerdd newydd gan Aled Jones Williams

                     ‘duw’

                      er ei fyrred
                         mae’n fôr
                             a’i du mewn
                      yn eigion.

                      rhyfeddaf
                          at y rhai
                                      sy’cadarnhau
                        a’r rhai
                                sy’n gwadu

                      bodiau’u traed yn unig yn wlyb
                                 a’r gwir ar goll
                                        yn y rhai
                                   a  foddwyd

 

                                              ‘duw’

                                        er ei fyrred
                                     mae’n ormod
        ond rhaid
                                             ei gael
         fel

bwi
   i rybuddio
                                  fod yma ddyfnder
                                            a’r ehangder
       yn ymestyn ohono
                                  i’r byth bythoedd
                                      er ei fychaned

Nid disgrifio unrhyw beth – Duw, gweddi, enaid, a’r fflyd o baraffernalia crefyddol eraill – yw swyddogaeth iaith mewn cyd-destun ‘ysbrydol’. Yn bendant, nid ein symud tuag at ‘ddistawrwydd’: a orbrisiwyd unrhyw beth yn y byd crefyddol yn fwy na’r ‘distawrwydd’ hwn? Ffurf ar farwolaeth yw distawrwydd. Tra byddwn, ymgodymu â geiriau a wnawn. (Ni ŵyr neb hyn yn well na’r Gymraes a’r Cymro Cymraeg, sydd wastad yn gorfod cwffio i gadw eu hiaith.) Pwrpas geiriau yn y diriogaeth ‘ysbrydol’ yw symud o’r neilltu er mwyn creu gwagle. O flaen y gwagle hwnnw dirnadwn ein terfynau pendant, ac nad oes ar gael i ni fyth ryw Wybodaeth Hollalluog am unrhyw beth. (Dylai’r gwleidydd, y diwinydd, y gwyddonydd a’r llenor, y credadun a’r anffyddwraig nodi hyn!) Pwrpas iaith grefyddol yw dangos i ni ein meidroldeb, a’n diddyfnu oddi wrth ein hawch difaol ac obsesiynol am anfarwoldeb. Fel y dywedwyd: ‘canys ni’m gwêl “dyn”, a byw’ – y datganiad crefyddol mwyaf erioed, mae’n debyg.

Nid ‘esboniad’ o gwbl ar y ddwy gerdd yw hyn. Ond yn ‘llewyrch’ (neu ‘dduwch’!) hyn y dylid, efallai, eu hamgyffred.

                            Aled Jones Williams