E-fwletin 11 Tachwedd 2018

Sul y Cadoediad

Oni fysan braf tysa pob rhyfel dros y byd yn profi cadoediad heddiw – ac yfory – ac ymlaen …?

Nos Fercher diwethaf buom yn ymgynnull tu allan i gatiau Awyrlu’r Fali, tua 70 ohonom. Roeddem ar ddeall fod 30 peilot o Sawdi Arabia wedi bod yn derbyn hyfforddiant yn yr Ysgol Hedfan Gyflym ac Isel, yn dysgu eu crefft cyn ei defnyddio yn erbyn pobl yr Yemen.

10 munud cyn cychwyn yr Wylnos daeth neges gan  Ahmad Algohbary, newyddiadurwr annibynnol o’r Sana’a yn Yemen sydd hefyd yn rhedeg hwn:  https://yemenhopeandrelief.org/

“Mae fy ngwlad wedi bod dan fomio a gwarchae gan glymblaid yr Unol Daleithiau, y D.U. a  Sawdi Arabia am y 3 blynedd ddiwethaf. Mae pobl yn marw o newyn – yn newynu i farwolaeth. Diolch am sefyll gyda ni. Mae’n wirioneddol yn golygu llawer i ni. Bydd eich cefnogaeth yn dod a’r rhyfel gwaedlyd hwn i ben. Diolch yn fawr iawn.”

Wrth weld y lluniau ac adroddiadau o’r Yemen, rhaid gofyn pam mae gwledydd sy’n honni bod yn Gristnogol, gydag egwyddorion gwâr, yn cefnogi rhyfela yn y Dwyrain Canol. Pam rydym fel sefydliadau crefyddol dal yn buddsoddi mewn diwydiant sy’n gwerthu’r modd i ladd ein cyd-ddyn?

Mae’n amser troi’r drol! Teitl llyfr sydd wedi fy nylanwadu ers blynyddoedd yw ‘The Upside Down Kingdom’  gan Donald B Kraybill. Mae’r awdur yn disgrifio’r Balestina yng nghyfnod Iesu fel un llawn gormes, tlodi a gwrthryfel. Roedd sefydliadau crefyddol a gwleidyddol amrywiol yr oes yn defnyddio eu grym i gryfhau eu lle yn y gymdeithas ar draul y bobl gyffredin a’r tramorwyr.

Roedd neges Iesu yn her i’r drefn. Roedd y Deyrnas am droi bob dim ei ben i lawr. Tybed os yw ein ffyrdd parchus tawedog go iawn yn amddiffyn y statws quo? A fydd codi ein lleisiau yn achlysurol mewn ffyrdd derbyniol yn ddigon i ddatgan y Deyrnas? Pryd fyddwn yn fodlon dilyn Iesu a herio’r sefydliadau sy’n cynnal ein cymdeithas gyfforddus ar draul y tlawd yng ngwledydd Prydain, yn Yemen ac mewn cymaint o wledydd eraill?

Croesawaf bob cyfle i edrych eto ar yr efengylau am arweiniad sy’n arwain at greu’r Deyrnas sydd y ffordd iawn i fyny. Efallai bydd rhaid torri’r cyfreithiau sy’n cynnal y fasnach arfau; efallai bydd rhaid inni beidio hedfan ar ein gwyliau yn flynyddol er mwyn osgoi’r dioddef mai newid hinsawdd yn creu; ac yn sicr bydd rhaid inni weithredu ar y cyd gyda’r rhai sy’n rhannu’r weledigaeth o bob llwybr a chefndir sy’n cyfateb i’r Samariad yn oes yr Iesu.