E-fwletin 14 Awst, 2021

Heddiw rydym yn cynnig oedfa arall o’r archif i’ch sylw dros y Sul.

Fe gofiwch fod criw’r e-fwletin arferol yn cael hoe fach tan ddechrau Medi, ond fe benderfynodd pwyllgor Cristnogaeth 21 anfon atoch yn wythnosol i argymell oedfa o’r archif, rhag ofn eich bod yn awchu am weld gwasanaeth rhithiol a rannwyd yn ystod y cyfnod clo. Byddwn yn anfon argymhelliad gwahanol atoch bob wythnos drwy’r mis. 

O  safbwynt y dewis ymarferol o ddegau o wasanaethau ledled Cymru, penderfynwyd  cyfyngu y tro hwn i ardal Caerdydd, ac rydym yn ddiolchgar am ganiatâd i gynnig yr addoli i gylch ehangach drwy Cristnogaeth 21.

Fe ddosbarthwyd y fideo hwn gyntaf ddechrau Chwefror eleni, ac fe’i lluniwyd gan rai o bentrefwyr Pentyrch, ger Caerdydd.

Medrwch weld y fideo drwy glicio ar y ddolen hon:

https://youtu.be/YTHE0TmIIt0