E-fwletin 7 Awst, 2021

Fe gofiwch o’r neges y Sadwrn diwethaf fod trefn yr e-fwletin ychydig yn wahanol dros fis Awst.

Mae criw’r e-fwletin arferol yn cael hoe fach tan ddechrau Medi, ond fe benderfynodd pwyllgor Cristnogaeth 21 anfon atoch yn wythnosol i argymell oedfa o’r archif i’ch sylw, rhag ofn eich bod yn awchu am weld gwasanaeth rhithiol a rannwyd yn ystod y cyfnod clo. Byddwn yn anfon argymhelliad gwahanol atoch bob wythnos drwy’r mis. 

O  safbwynt y dewis ymarferol o ddegau o wasanaethau ledled Cymru, penderfynwyd  cyfyngu y tro hwn i ardal Caerdydd, ac rydym yn ddiolchgar am ganiatâd i gynnig yr addoli i gylch ehangach drwy Cristnogaeth 21.

Derbyniwyd sawl neges o werthfawrogiad am yr oedfa y Sul diwethaf, a’r e-bost cyntaf a agorwyd yn dod o Efrog Newydd. Mae C21 yn teithio ymhell!

Dyma oedfa a rannwyd gyntaf union flwyddyn yn ôl i aelodau’r Tabernacl, Efail Isaf. Medrwch ei gwylio drwy glicio YMA